Prekmurski Slovenski Angleški Slovar

Prekmurski Slovene English Dictionary

Sort by:


ábati se izogibati se to avoid
afnati se (-n) bahati se (glej tudi: vö se metati) to boast
ajati (-n) spati (v otroškem / ljubkovalnem jeziku) to sleep
ajta / ate (-e/-iji) očka / oče father
aldüvati (-n) darovati, žrtvovati donate
aleluja V prenesenem pomenu: končno the end, finished
alomaš (-i) postaja station
atak, etak tako / takole follow
atakše, etakše takšen, tak such
atan / etan / ejno tam there
ato / eto 1. pred kratkim, 2. tukaj, 3. to/ta here
auba, ouba kapa hat
augorka,ubrka kumarica cucumber
auspuh (-i) izpušna cev pri motornih vozilih car muffler
bac žuželka insects
baček (-i) figurica pri neki igri team mate
bači (-ji) stric uncle
bagzivati se imeti spolni odnos screw around
bagzivati se Riniti se push
bajs bas bass
bajusi brki mustache
bajüsnati brkat bearded
bak samec pri nekaterih živalih buck or bull, male animal
bakanči čevlji shoes
balav majava, šibka stvar ali oseba shaky, clumsy, unsteady on feet
balavec Poreden majhen fantič. naughty
BĂĽđzolek starinski sod za gnojevko, ali sod za shranjevanje "barrel full of shit"/ useless items
banda (-e) 1. tolpa, 2. godba gang
bankaš denarnica wallet
baog bog God
baokši, naj~ boljši, naj~ better
baota (-e) trgovina store
bar 1. vsaj, 2. vzpodbujanje sogovornika at least
basate se jesti s prepolnimi usti stuff your mouth with food
basta v frazi: Pa konec. the end
bat (-i) debela palica, kol bat
bataš (-i) škorenj boots
batina močen udarec, tepež a blow, a hard hit
batrivni pogumen brave
batrivno samozavestno, prepričljivo, odločno confidently
bauta trgovina store
bađzusi brki mustache
bečar korenjak tough guy
becek Kravji mladič calf
begati (-n) V frazah z velelnikom: iti vstran forced to immigrate
bejli bel white
bejžati (bežin) teči run
beteg 1. bolan, 2. bolezen sick
betek (betežen) bolezen (bolan) sickness
betežen bolan patient
betonejrati močno popivati strong push
biciklin kolo bicycle
bilica jajce eggs
bilje olupek na koruzi, ličkali smo koruzo, corn husk
bilo kaj kar koli whatever, was this way
birka (-e) ovca sheep
bisneti noreti, divjati crazy, insane, go wild
biti biti (glej opombe) to be
biti (se) tepsti fight
biti si dober z nekin imeti prijateljski odnos do nekoga to be good with someone, get along
blanja, lata deska wooden board
blatnjača iz blata zgrajena hiša mud-built house
blek (-i) želodec (tudi: trebuh) stomach
blisniti močno nekoga udariti hit someone strongly in a flash
Blisnjene Zadet, Pijan drunk or stoned
bluziti (-n) 1. govoriti neumnosti, 2. (brez zastavljenega cilja) crazy talk
bočkor (-i) (star) čevelj shoes
bojati se (bogin se) bati se fear, scared
boječla (-e) boječnež coward
bole bolj more, increase
bongilariš denarnica wallet
bormašina vrtalni stroj drill, drilling machine
bot palica stick, cane, rod
boukše, naj~ boljše, najboljše better, better if
branovlek pri vpregi za krave cow harness, yoke
brdoulivek Slinček bib
brečati (-in) vpiti shout, yell, holler
brečlavi vpijoč one crying
brejg hrib, breg hill
bremza (-e) zavora brake
bremzati (-n) zavirati brake
brnđza zabava entertainment
broditi (-n) tuhtati ponder?
brsati (-nen) brcati kick
brüjtef pokopališče cemetery
brumblek okrogel cof na pleteni kapi pompom on a knitted hat
bucati ljubiti se make love, have sex
buja-e bolha flea
bujbas(-i) debeli štrikani pulover thick knitted sweater
büjraš utrjevalec nasipov reke levee, river embankment
bujti (-en) ubiti kill
buknoti (-en) ne izdelati razreda v šoli failed in school
buktaš ponavljalec razreda oz. letnika v šoli student who failed in school or class
bunda debel zimski plašč fur, animal fur, thick winter coat
buniti se (-in) pritoževati se complain
bunta trgovina store
burgola (-e) repa (vseh vrst) turnip
buša cepec, budalo dumbass
buzi (-ji) 1. slabšalni izraz za moškega, 2. slabšali izraz za moškega z drugačno spolno orientacijo fag, queer, gay
bzekanca pumpa ali tlačilka pump
cabalankač Prenosna posoda za mleko container for milk
cajcek (-i) posmehljiv izraz za policaja cop
cajgar kazalec (na uri, merilcu) pointer or indicator
cajt čas time
cajtunga (-e) časopis newspaper
čalamadé Podobno kot kumare, v kis vložena mešana zelenjava za solato (največkrat korenje, naribano zelje, kumare, por, zeleni paradižnik in paprika) pickled vegetable salad
cap (-i) pri košarki: čisti zadetek brez dotika žoge k obroču basketball slam dump or clean shot
čarabača kol basket
čaralija (-e) opojnost drunk
čardaš Prekmurska tradicionalna glasba, ki jo izvajajo večinoma Romi (cimbale, violina, kontrabas,...). Beseda je prevzeta od Madžarov in poleg glasbe pomeni tudi madžarski ples. Traditional Hungarian dance - Chardas
čaren črn black
čat (-i) lasnica (za pritrjevanje oz. spenjanje las) hairpin
čeber Lesena, v novejšem času tudi pločevinasto emajirano posoda v katero so shranjevali meso, ki je bilo prekrito z "zabilon" ali pa z "mastjof". enameled tin meat container
cecati (-n) sesati (z usti) suck
cecek dojka (ženska) teat or breast
čeden pameten smart
čegli čeprav although
čeljustiti se (-n) bahati se, hvaliti se boast
čemer strup venom
čemeren jezen angry
čemeriti se jeziti se get angry
česnek česen garlic
čiček trebuh belly
čidi čigav whose
cigel (-li) opeka brick
čijslo rožni venec rosary
čik cigareta cigarette
cimper lesena hiša wooden house
cimprača (-e) hiša house
cintor (-i) pokopališče cemetery, graveyard
cipela čevelj shoes
čisle fraza 'meti v velkaj čislaj': biti (preveč) ponosen proud
čitati (-n) brati read
cmici majhen otrok child
cmizdriti (-n) 1.cmeriti se; 2. veliko se pritoževati complain
cmüjliti topiti v ustih (bonbon, tableto) melt in your mouth
cmüliti cmerjenje whimper
cmüliti (-n) žvečiti chew
čoba (-e) 1. usta, 2. ustnica mouth
čobaboks (-i) udarecs pestjo na usta punch in the mouth
čohati se drgniti se, praskati se scratch or rub
čoka svinja, breja ali ki je že skotila sow, female pig
compranca čarovnica witch
čondraš smrkolin snotty nosed kid
čonta Kost bone
čoravi neumen goofy
čoriti spati,spančkati sleep
čošak (-ški) v nogometnem žargonu: zgornji kot v golu in the upper box
cota oblačilo clothing
cota krpa, kos blaga cloth
counati (-n) oponašati to imitate
coupašnica kratka zavorna veriga z zatego bike or wheel chain
črejp strešna kritina roofing material
črejvel gumijasti škorenj rubber boots
čren ograjena priprava za sušenje lanu in konopelj fenced area for drying flax and hemp
črevli, črejvli škornji boots
črvlenka rumena mravlja yellow ant
cüca 1. Vagina (žaljivo) 2. Lepa ženska vagina
cücek (-ki) ledena sveča, ledenjak icicle
cug vlak train
cuj 1. zraven, , 2. k (fraza: cuj k) next to, close
cuj se zeti (-men) spraviti se zraven (k delu) get close to work, get into your work
cuj slijše-ati zraven soditi, se ujemati listen closely
cüjkati lulati pee
cükate lulati pee
cuker 1. sladkor, 2. bonbon sugar
cukerna sladkorna pesa sugar beet
cuknoti (-en) pocukati tug, yank
čunta (-e) kost bone
cupka kapljati, padati drip
čurnoti (-en) ukrasti steal
cuzek mlad konjiček foal
cvek (-i) 1. nezadostna ocena v šoli, 2. žebelj nail
cvikalica (-e) strahopetnež cowardly, shriek
cvikati (-n) ne si upati Don't you dare
cvikeri očala eye glasses
dadi tepček, norček crazy person
danfati smrdeti, kaditi smell, stink
decinski otročji; otroški children's
dejte (deca) otrok child, children, baby
dešč dež rain
dihtunga (-e) tesnilo seal, tighten
diklina (-e) 1. punca, 2. ljubezenska partnerka (začasna) girl
dilđ naravnost, naprej straight, forward
divanj kavč couch, sofa, divan
dödöli žganci iz krompirja in pšenične moke dumplings
doj (se) strliti (- ustreliti (se) down, shoot down
doj (si) vlačiti nalagati si program z interneta pull down, download
doj bujti (-en) zapraviti denar spent money, destroyed money
doj potegnoti (-en) naložiti si program z interneta download, drink down, suck back
doj šaltati izklopiti pull off
doj se dati (-n) spolno občevati give down, give yourself
doj se sesti (-den) vsesti se sit yourself down
doj se slejčti slečti se undress yourself
doj se züti (-jen) sezuti se unshoe yourself
doj stopiti stopiti s česa step down
doj vgasnoti (-en) ugasniti, izklopiti turn off, extinguish
doj zeti (-men) 1. sneti, 2. shujšati take, take down
doj zvezati zvezati tie down
dojbujti zelo utrujen down trodden, exhausted
dojunca posoda za dojiti mleko milk bucket or container for milking
dojzatajiti (-n) oporekati dispute
dokič dokler until
domanji domač homemade
dönok / denok vendar however
dosaden dolgočasen take a long time
dosta veliko large, lots, many, plenty
drapnoti (-en) udariti slug, hit, pound on the head
drapnuti udariti slug, hit, pound on the head
drejmati biti zaspan sleepy
drgaoč / drüjgeč dugič other
drislaf tisti, ki ima drisko person with diarrhea
drot tanka žica, navadno brez izolacije thin wire
drvotan drvotan; prostor za obdelavo drv sawmill, wood processing and storage
drvotina (-e) drvarnica wood shed
dugo dolgo long time
düjlavek razpršilni nastavek za na kanto za zalivanje rož spray nozzle on watering can
dünoti (-en) udariti hit, slug
düplin bedak sucker, gullible
dupliški dvojen double
duvnjati ropotati make noise
dveri vrata door
Džalèč Smreka spruce tree
Džarika Mlada kokoš Young hen, poulet
đzaboka jabolko; sadež apple
đzabuka jabolko apple
đzakši lep pretty
đzalič novoletna jelka christmas tree
đzanka obleka dress
đzanki (-ji) odvisnik od mamila, "trde" droge drug addict
đzaokate se jokati se weep
đzarek (-ki) jarek trench
đzejž jež porcupine
đzek pulover sweater
đzezik jezik tongue
đzoč jok tears
đzoint zmotana marihuana (oz. trava), ki se pokadi marijuana joint
đzojte vžigalice cigarette lighter, matches
đzonka obleka dress
đzoukati se (-n, -čen) jokati cry
đzünđz, đzunč kičast nakit cheap jewellery
đzürđza jurja, tisoč (ponavadi za vrednost denarja) thousand
đzuvanka gugalnica swing
ecek (-eki) teliček calf
ednouk enkrat again
egešegedre na zdravje cheers
ejni / ejna / ejno tisti / tista / tisto those
ekstra posebej specifically
enjati (-n) prenehati quit
ešče še have not
esi / esik sem have you
eti tukaj here
fabrika (-e) tovarna factory
faca (-e) 1. obraz, 2. duhovit človek face
fačok nezakonski otrok bastard, illegitimate child
fačuk Nezakonski otrok. bastard, illegitimate child
fajn lepo fine
fajnšček pust carnival
fal / fali poceni cheap
falajček (-i) košček piece
falat (-i) 1. kos, 2. grižljaj bite
falinga pomanjkljivost shortcoming
faliti (-n) manjkati missing
fanka posebna pogačica pastry
farba (-e) barva colour
farbati (-n) barvati to colour
farcek (-i) vžigalnik cigarette lighter
fašenik pust mardi gras
fčeknoti 1. uščipniti (se), 2. spiti, napiti se pinch, get drunk
fčela (-e) čebela bee
fčera včeraj yesterday
fčesnoti (-en) 1. raztrgati, 2. udariti nekoga slug, punch
fčiti (se) (-n (s učiti(se) learn
fejfer poper pepper
fejronke zavese curtains
fejst 1. zelo, 2. lep-a, uglajen-a, prijeten-na very nice, pretty, great
felni platišče wheel
felšati (-n) zavrteti žogo tako, da bo odletela v poševnem loku curve ball, put a curve on a soccer ball
fergazer (-i) uplinjač carburettor
ferenke curtains
feronge zavese; feronge je inačica za "firunge" curtain
feronka zavesa curtains
feronštanga karnisa, palica na kateri je pritrjena zavesa curtain rod
feršterker ojačevalec, ojačevalnik amplifier
fertok apron
ferunga zavesa curtains
fešta veselica festivity
fešta (-e) zabava entertainment
finta trik trick
firunge zavese curtains
fiškališ odvednik lawyer
fkoupiti kastrirati castrate
fkraj vstran sideways
fkraj šaltati (-n) preklopiti TV program switch
fküper skupaj together
fligar (-i) letalo airplane
fodlen (-i) deska wooden board
folk narod, ljudje people
fonzasti Skulirani fool around?
föra podloga v suknjiču, plašču, krilu, kostimu, hlačah jacket lining
fora (-e) trik, šala shawl
foseklin nogavica sock
foutif nezakonski sin bastard son, illegitimate
Freča Lepo dekle pretty girl
frgečla Vagina (igrivo) vagina
frigaš prežganje roux
friško 1. sveže, 2. hitro fresh
friško hitro, sveže in a hurry
frnihtati (se) uničiti, pokvariti; zapraviti (se), uničiti (se) break down, destroy
Frnjüs Nos nose
fršlus (-i) hlačna zadrga pant zipper
frtal četrtina a quarter
frđzanek podoben roštilju, vendar s krožnikom za olje barbeque
ftijč ptica bird
ftrgnoti (-en) 1. pretrgati, 2. odlično nastopiti, izkazati se break
Fučka 1. Ĺ˝viĹľgalka, 2.mlada deklica whistle, blow
füčkati (-n) žvižgati to whistle, blow away
fude harmonika; meh accordian
funduš gradbena parcela foundation
furt zmeraj, vedno always
fusekl(en) nogavica socks
fuseklin (-i) nogavica socks
galama hrup noise
galamiti zganjati hrup make noise, a racket
garica (-e) lestev ladder
gas Nastopa le v prenesenem pomenu: hitro fast
gazda (-e) gospodar, šef owner, in charge
gda 1. kdaj, 2. ko when
ge 1. jaz, 2. kje, 3. kjer, where
ge(s) jaz I
gebén stara beseda za boben (veliki bas boben) drum
gejtra jetra liver
gejž Jež porcupine
geknoti crkniti, pokvariti se spoil
geli kajne right
gelibar seveda for sure, of course
ger slučajno (glej opombo) in case, accidentally
gesi kis vinegar
gesti jesti (glej opombe) eat
gezero tisoč (glej tudi: džürdža) thousand
gezik, đzezik (-i) jezik tongue
gibice mlincem podobna jed iz testa dumplings
gingavo (-i,-a) ovenel shrivelled
gizdavi gizdalinski dandy
gjércanje prosjačenje begging
glancati (-n) temeljito počistiti (s krpo) thoroughly cleaned
glaž (-i) steklenica bottle
glažojna razbit košček stekla glass
glažvina steklo v vseh oblikah glassware
glendalo (-a) ogledalo, zrcalo mirror
gli ravno just, I just did
gmaj mir(uporablja se v Puconcih) peace
gnes danes today
gnesden dandanes today
gnešnji današnji today's
gnojšnica gnojnica manure pile
godila hrana iz kaše in krvi pečena v pekaču blood pudding
gojno jutro morning
goler (-i) ovratnik shirt collar
gor (se) vužgati ( 1. vneti se, 2. namenoma zažgati irritate, make angry, annoy
gor dobiti (-n) biti pretepen get beaten
gor gemati (-len) pobirati s tal pick up
gor naprafti (-vin) spočeti otroka (slabš.) to make
gor plačati (-n) slabo jo odnesti play the price
gor priti (-den) ugotoviti come upon
gor šaltati (-n) vklopiti turn
gor stanoti (-en) vstati stand up
gor vužgati (-en) 1. prižgati, 2. zažgati put oneself on fire, get mad, angry
gor zeti (-men) 1. pobrati s tal, 2. zrediti se pick up
goula štorklja stork
goušča (-e) gozd woods
graba (-e) jarek; jama ditch, trench
graj, grajšček grah beans
granadirmarš Znana prekmurska jed, potatoes, cabbage, pasta with paprika
granar kašča grainary
graožđze grozdje grapes
gratati (-n) 1. nastati, 2. postati become
grbanj jurček (vrsta gobe); goban mushrooms
grinta-vi umazan dirty
grüjška hruška pear
Grun Grom, Strela thunder
grunt parcela, zemlja (kot imetje) land, farm, homestead
guč govor talk
gučati (-in) govoriti to talk
güjžina kosilo, malica tea time, snack, mini meal mid-day
gulaš golaž goulash
gumbušnica bucika safety pin
gumla Drvarnica barn, woodshed, hayloft
gümla (-e) gumna threshing floor
günja deka duvet, quilt
gustoš vonj odor, smell
gustuš okus, slast, tek taste, appetit
gut (-i) grlo throat
gužva gneča crowded
gvant obleka / obleke clothes
gvinati (-n) zmagati, zadeti (na srečo) win, overcome, beat
gviniti zmagati win, overcome, beat
gvüšen siguren, prepričan certain
gvüšno sigurno, zagotovo certainty
hajdina ajda buckwheat
hajduk (-i) v jeziku mladih: policaj cop
hamer kladivo hammer
handlati dogovarjati se za ugodnejšo ceno, barantati haggle, bargain
hapiti začeti start
hasek korist benefit
hasniti (-n) koristiti to benefit
hatižak (-i) nahrbtnik (glej tudi: rugzak) backpak
Hatoš žaba frog
henjati prenehati stop doing
hepnjeni 1. biti nor na, 2. biti neumen, nor be crazy about
herašnji moderen modern
hopše shoes
hujcka - hujckanca gugalnica swing
hujckati gugati to swing
huzat prepih draft
icek teliček calf
idau biti slabo (človeku), v smislu s telesnim počutjem ill
idnauk enkrat again
inači drugače otherwise
inaš vajenec apprentice
inckati sitnariti nag
inda nekoč once
indašnji nekdanji former
indrik drugje elsewhere
istina (-e) resnica truth
itak seveda, se razume still
iti iti (glej opombe) to go
itvan suh thin
iža (-e) 1. hiša (glej tudi: kuča), house
izda Nastopa v frazi še izda za pomen 'še vedno' still
jagrijna, jagrina lov hunting
jako fejst, zelo very
jakši lepši beautiful
jegnjed topol, ena vrsta topola, ki rase ob Muri poplar
jugda (-e) skrivališče (otroški jezik) hideout
jürja jur, tisoč tolarjev (glej tudi: džürdža, gezero) thousand dollars
ka 1. kaj, 2. ker, 3. kar, 4. da what, because
kaditi smoke
kajlica keramična ploščica ceramic bowl
kalabajs kulica, kemično pisalo pen
kalapoš klobuk hat
kalodont zobna pasta toothpaste
kama 1. kam, 2. kamor where
kamenca detelja clover
kamešnica gramoznica gravel
kanas svinjski pastir swineherd
kanta steklenica bucket
Kanžar Prašič za razplod. boar
kanžarito mladi merjasec young boar
kanžor, kanžar merjasec boar
kao naj bi supposed to
kaoštati (-n) poizkusiti jed try or taste a food
kapca nogavica sock
kaput (-i) plašč coat
kaserati (-n) zaračunavati go to cashier
kaštiga (-e) kazen penalty
kaštigati (-n) kaznovati to penalize
kaštula škatla a box
kaudiš siromak, ubožec, sirota mentally retarded
kaula voz cart
keber (-ri) ščurek beetle, cockroach
keca kratka brada beard
keden (kedni) teden week
kefa (-e) 1. privlačna (mlada) ženska, 2. krtača brush
kejp (-i) slika, fotografija photograph
kejpati (se) (-n) fotografirati (se) to photograph
kejanca cooking spoon
keleči lepljiv sticky
keliti (-n) lepiti to stick or glue
kelko koliko how
kelnar(ca) (-i, -ce natakar/-ica waiter
kelđzé lepilo glue
keoka (-e) kuhalnica iz lesa cooking spoon
kertejs (-i) vrtnar gardener
kesen pozen late
ketrec otroška posteljica crib
kidati (-n) 1. drveti v tek, 2. odmetavati sneg shovel snow
kija(j)nca kuhalnica spoon
kijšta zaboj, škatla crate
kikla (-e) krilo skirt
Kirečnjica Kokošja bolha hen flea
kisilak skuta cottage cheese
kislin (-i) zaboj crate
kišta (-e) 1. zaboj, 2. računalnik crate
kišüvati poljubljati (se) kiss
klačiti (-n) tlačiti, pritiskati step on, press
klačnjek pedal na kolesu brake
klanfa (-e) spojka coupler
klantoš potepuh, klatež bum
klapač (-i) kladivo hammer
Klejšč klop tick
klepati kovati strike, hit
kloclin Predmet ki se uporablja za postavitev nečesa, kar samo ne more stati. Navadno v obliki črke A. object to be placed
klüčenca ključavnica keyhole
klüjč ključ key
klünja lesena kletka wooden cage
kmica tema darkness
knejdlin (-i) cmok dumpling
kobacati se (-n) obračati se (ležé) roll
koca (-e) (volnena) odeja blanket
kocen kar ni zrnje ko zluščimo koruzni storž, sredica koruznega storža. kernel corn bin
kodevati to beg
kokout petelin rooster
Kokvača Kokoš, ki ima piščance hen
kolapoš (-i) klobuk hat
kolca otroški voziček baby stroller, pram
koldiš berač beggar
kolevrat okrog, naokrog, okoli - vogala, mize,... around
komarec komar mosquito
komčimar vsaj at least
komoučlin čevelj, čevelj za lepo (praznični čevel, ponavadi moški) mens dress shoes, wing tips
konec the end
konec thread
koneckoncov navsezadnje after all
korat žaba frog
korblača košara bushel basket
korblin (-i) košara (glej tudi: krbüla) basket
korina roĹľa flowers
kormanj krmilo pri kolesu, handle bars
koršmit veterinar veterinarian
košavi košat (človek) messy haired
kosminje dlaka hair
koštati stati (cenovno) costs
kotriga ud, član member
koudiš Revež, sirota poor person, pitied
koula voz cart, wheel
koulivrat vsepovsod all around
kouštati pokušati, okušati taste
kozlati (-n) bruhati, vomitirati vomit
kradnoti / kradniti (-) krasti steal
kramenatlin (-i) zrezek steak
kramoh VZDEVEK nickname
kramp bedak sucker
krampač vlečeni okopalnik hoe
krampec majhna motika z zobci na drugi strani garden claw
krblača košara basket
krbüla (-e) košara (glej tudi: korblin) basket
kredi pripravljen ready
krej vstran sideways
krf kri blood
kriglin vrč pitcher, kregel
kriplin 1. invalid 2. bedak (slabšalno) crippled person
krispan (-i) božično drevesce christmas tree
krivi ukrivljen crooked, bent
kroflin krof doughnut
krščak klobuk hat
krt mole
krtovinjek krtina molehill
krüj kruh bread
krumpče, krumši Krompir (množina) - krumpič (ednina) potatoes
krumpli (-) krompir potatoes
krumšof krompirjev made with potatoes
kržak ribiška mreža prepleta med dvema palicama (križ); izvorno križak: kr-žak
kuča (-e) hiša (glej tudi: iža) house
küjar kuhar cook
küjati (-n) kuhati to cook
küjkel Vogal outside corner
küjriti kuriti burn
kükeo (-li) kot inside corner
kükerle, kükerlin vrsta strešnega okna; strešno okno s strehico window
kukrca (-e) koruza corn
kuma boter godfather
kumes gor dvigniti pick up over your head
kundravi kodrav,kodrast curly
kunec konec, nit the end
künšt umetnost art
kupica (-e) kozarec glass
kuplunga sklopka car clutch
küra kura, kokoš hen
kurta, kurtlavi zakrnel, nerazvit; pohabljen undeveloped, crippled
küš poljub kiss
küsa (-e) samica psa, psica bitch
kusminja dlaka, kocina hair
kusto debelo thick
labda (-e) žoga ball
labdati žogati play ball
labuška lonec roasting pan
lače hlače pants
lagef (-gve) sod keg
lagoji poreden, nagajiv naughty
lajč ko kdo kaj 'neumnega' izjavi je "lajč"
lajslin majhen kos lesa stick
lajtunga / duga lajtu počasi / slabo misliti slow thinking
lakat (-i) ključavnica lock
laket komolec elbow
lakovnica veliki lijak, ki se nastavi na sod large funnel
lampaš (-i) svetilka lamp
lampe usta, ustnica mouth
lanec (-ci) veriga chain
laoše (suho) meso (brez masti) lean meat
larmati (-n) delati hrup, biti zelo glasen chatter loudly
lauranč dimnikar chimney sweeper
Lavor Kad wash basin
leder usnje leather
ledevđze ledje; hrbet back
ledičen/-na samski/-a bachelor
legvar marmelada jam
lejki lahek, enostaven easily
lejko lahko easy
lejs gozd. Najverjetneje izhaja iz ruščine; лес. woods, forest
lejtanca -e perut bird
lejtati (-čen) tekati run
lentiba zelena solata endive lettuce
lentiva zelena solata endive lettuce
lidgej ljudje (glej tudi: folk) people
lijzanka lizika lollypop
liki ali or
lipanje olupki, opilki peel
liščanje olupki od jajc, od fižola, od bučnic shell
ljubaf ljubezen love
locne Naprava za nošnjo slame, sena ali listja (za stelo). hayfork
lokaš oseba, ki rada pije alk. pijače drunk
lokati nalivati se z pijačo to drink alcohol
lopniti 1. pasti razred 2. udariti hit, punch, slug
louk gozd woods, forest
lour (-i) dimnik chimney
louštrvate brskati, vohljati to browse
lüft zrak air
lüftati (-n) zračiti air out
lugaš (-i) brajda vineyard
lugati se (-n) majati se wobble
lük čebula onion
lüšte delati neko vzbujati tek / slast / apetit pri nekom desire
luster stropna svetilka, lestenec chandelier, overhead light
Ĺ rajfek pokrov cover
mačeče mačje cat
maculujzati cat rubbing up against you
maganjaro zastarel stroj za obdelovanje sena hay bailer
magarac osel donkey
magari četudi even if
majčé Tepček, tudi nekoliko zaostal človek. silly, fool
majütati (majüčen) kriliti z rokami, mahati
maličke majčken small
mamca babica grandma
manjak (-i) lenoba lazy bones
manjariti lenariti lie down
manjasti len lazy
mantlin ene vrste plašč coat
mantrati se močno se truditi force, struggle
manđzariti mučiti tease, torture
marela dešnik umbrella
margejtica (-e) marjetica daisy
marof grofovsko posestvo baron's estate
maščalaga maščoba, fat
mašijnek vžigalnik lighter
mejki mehak soft
mejsec 1. (koledarsko) mesec, 2. luna, Mesec month or moon
Meka Gozd woods
mekla metla za pometanje po tleh broom
mela moka flour
mesiđz v jeziku mladih: SMS sporočilo
meti se imeti romantično razmerje s simpatijo have yourself
miličar policist police
mišafla smetišnica dustpan
mišijca mušica tiny flies
mlešeči otroški children's
mlešej majhen otrok younger
mo bom will
modrijaš (-i) oseba, ki gostobesedno in nesmiselno govori verbose, chatterbox
modrüvati (-n/-len) gostobesedno in nesmiselno govoriti talk to much
motati nezanimivo (in neprestano) govoričenje twist
moteka MOTIKA hoe
motvouz vrvica(špaga) cord
mozeg Možgani bone marrow
mrdate briti norca iz nekoga mutter
mrejti (mrgen) umreti die
mrkefca (-e) korenje carrot
mrkevca Korenje (zelenjava) carrot
mrlinšček pokopališče za crknjene živali animal grave
mrnjavite 1. negodovati, 2. blažja obika od rjoveti
mrnjaviti (-n) mrmrati mutter
müja (-e) muha fly
mujti (se) (-en se) 1. umiti (se), 2. nekomu 'umiti' obraz s snegom wash
mujtra (-e) matica (vijak) nut for bolt
mujvala -(e) goba za pomivanje posode. sink
mujvati (se) (-n/-l) umivati (se) wash
muklavi hripav hoarse
munjeno nouro / zabito stupid
mus 1. podkrepitev izjave, 2. v frazi: pod mus (obvezno) have to
muškatlin pelargonija geranium
müva midva us
müve midve us
muvite momljati wash
muviti (-n) godrnjati complain
muzdrača OGRICA (Vimba vimba) , sladkovodna riba Atila, verjetno boš preden dodaš besedo pogledal. Tako se mi je trikrat pojavila ta beseda in sedaj sem 99% prepričan da je ta prava muzdrača = ogrica in ni lipa in ni platnica Ižakovci
muzika glasba music
na plüjča si vršti (cigaret) pokaditi cigaret to put on your lungs - smoke
nači drugače different
načik drugače different
načiši drugačen different
načnoti načeti degraded
naednaok naenkrat suddenly
nafücnoti se (-nen) namuzati se throw
naganjati se (-n) poditi se chase
najgeri zvedav curious
nakladati (-n) nesmiselno in veliko govoriti load up
nakli, naklaj na tleh on the ground
nalečti (-en) nastaviti leave
nalejvati se piti večjo količino alkohola pour
nalijani pijan drunk
nalokati se (-n) napiti se get yourself drunk
nanč, ranč niti just
naonejati nekoga (-n imeti nekoga za norca tease, treat some like a fool
napelati nekoga (-n namerno zavesti koga tempt, lead astray
naraji narahlo loose, soft, delicate
naštelati (-n) naravnati, uravnati set up, arrange a prank
nastregati zijati, debelo gledati stare
nauri nor lie
navoščeni jealous
nega ni not here
néger (-i) črnec black person
nejbodreganca nebotičnik skyscraper
nejsan nisem did not
nekši nek, nekakšen sort of, kind of
nerflin jez (vrsta ribe) type of fish
nešče nekdo no one
nešterni nekateri some
nevola nejevolja trouble, crisis, problem
nigi nikjer nowhere
nika nič nothing
nikdar nikoli somewhere
nikši nikakršen some
nimača neumnica, trapa fool, stupid person (female)
nimak (-i) neumnež, trap fool, stupid person (male)
nindri 1. nekje, 2. nikjer somewhere
nišče nihče no one
ništerni nekateri some people
njati (-n) pustiti leave alone
njividvej / njüvidvej onidve those two (women)
njüva / njüvadva onadva (glej tudi: oviva) theirs
norije delati neumnosti govoriti do stupid stuff
noriti goljufati lie
notrik znotraj within
novine časopis newspaper
nücati (-n) rabiti teach
numera (-e) številka number
obečati (-n) obljubiti promise
običen navaden promised
obijsti ledvice kidney
ocigamau od sedaj naprej (od tega trenutka naprej) from now on
odati (-n) prodati sell
odejnoti si (-n) oddahniti si relax, rest youself
odi pridi come
odpiljeni izkušeni expertise in
odzaja zadaj behind
of (ovi) tisti that one
ograček vrt vegetable garden
okapati (-n) okopavati hoe, dig up garden, weed
okinčati (-n) okrasiti decorate
okule očala eye glasses
olstof kravata mens tie
omica šunka ham
onej Ni opisa those people, that thing
onodjivati kaj cudnega delati do something unusual
opasen nevaren dangerous
oplajnoti (-en) udariti hit
öšpöröš Neke vrste žaljivka insult
oštarija (-e) gostilna bar, pub, restaurant
otkec / skec od kod from where
otla se metate Mlatiti se ob tla. hit here
ouba kapa hat
ovak, ovačik drugače make different
ovi tisti (množina) those people
oviva onadva (glej tudi: njiva, njivadva) those people
pa/palik spet again
padlaš podstrešje attic
pajdaš (-i) prijatelj friend
Pajzlen Slabša trgovina, v kateri ponavadi nikoli ne dobiš, kaj si želiš store with limited selection
pakivati se (-n se) odpravljati se, odpraviti se getting ready
paklavi neroden clumsy
paktrejgar prtljažnik na kolesu trunk
paktrejger (-i) prtljažnik trunk
palamüdrivati (-n) nesmiselno govoriti crazy talk
palinka močno domače žganje cherry kirsch, schnapps
paomniti (-n) vedeti remember
paper papir, navadno za pisanje/risanje paper
papoče copati. shoes
papurek koruzni storž s slabimi semeni corn cob
paradajz (-i) paradižnik tomatoes
partveš metla broom
pasati (-še) 1. dobro deti, 2. pristajati, 3. prilegati se agrees with
paščiti se hiteti hurry
pasika živa meja; pašnik za hišo pasture
pavuk (-i) pajek spider
pejgla (-e) likalnik clothes iron
pejglati (-n) likati ironing
pejnez (-i) denar money
pejnote 1. suniti z rogom, butniti z rogom; 2. odbiti žogo s sunkom glave hit, punch, whack
pen (-i) štor, panj tree trunk
peniti se (-n se) jeziti se get angry
penzlin čopič brush
perouven lakomen greedy
peški peš walk
peterloub (-i) mavrica rainbow
petrolija (-e) petrolejka gasoline, oil
pevnica klet cellar
picajzlaste pikolovski meticulous
picek (-i) piščanec chick
piknoti (-nen) 1. vbosti, 2. odpraviti se pierce, inject
pimplek lulček immature penis
pincejr natakar waiter
pinta pinta na Goričkem pomeni pas za hlače belt
pisker lonec, navadno za kuhanje pot
pišpek škof bishop
pitanje (-a) vprašanje question
pitati (-n) vprašati ask
pivnica klet cellar
pižlek (star.) Drobni kamen ob cesti gravel
plac 1. prostor, mesto; 2. tržnica patio, marketplace
plafon (-i) strop ceiling
plantati (-n) šepati limp
plantavi šepav lame
platfus ploska noga flatfoot
plavi moder (barva) blue
plej počevina metal
plibanoš (-i) župnik priest
plünoti (-en) 1. pljuniti, 2. plünoti v čelo: udariti nekoga spit
počinoti si (-en s odpočiti si rest
počka klofuta slap
podgejdec voluhar rot
pogučavati se (-l pogovarjati se talk
Pohati kaditi travo breaded food
pojeb fant boy
pojep (množ.: poj fant boy
pojet zunanji hodnik npr.med stan.hišo in hlevom breezeway
poklonckati (-n) pozvoniti call on, knock on door
poklünkati potrkati knock
polaožek (-ški) (gnilo) jajce rotten egg
polejvka zalivalka watering can
poloužek gnilo jajce rotten egg
pomali, pomalen počasi slowly
pop (-i) župnik priest
popejvati (-an/-len) peti sing
poplan odeja duvet
poplan (-i) vzglavnik pillow
poplon prešita odeja quilt
Popravlati Dominantno seksualno dejanje z penetracijo correct, fix
porijnoti potisniti push
poslikati (-n) fotografirati take a picture, photograph
pošnofati (-n) poduhati ??
pošpotati (-an) zasmehovati, kritizirati push around
posrati se nekomi posrečiti se nekomu be in shit with someone
poštaš pismonoša postman
postaviti se na trepalnice zaman se truditi za nekaj (postaviti se na glavo) commit to memory
poštija makadamska cesta dirt or stony road
poštija (-e) cesta road
posto 1. fraza: sto posto [sigurno] ???
postrüžnjek (-i) zadnji otrok, zatrč youngest child
posvejt luč, svetilka light, lamp
potac kolo (prevozno sredstvo), bicikel bicycle
potač (-i) kolo bicycle
potüjma potihem path
pover Osvežilna alkoholna pijača Bandidos Power. drink called Bandidos Power
pozoj zmaj dragon
praj prah dust
pralo jama, kjer so ženske prale laundry /wash area
praviti reči, povedati say
pravka podstavek za vročo posodo trivet
prckanje, prckati se seksanje, seksati have sex
prdišati (-n) vohati fart
precejdek (-ki) derivat a lot
preci precej lots
prečitati (-n) prebrati read
predbočnjek predpasnik apron
prej menda, baje before
prejk meti (man) opravljati, organizirati take over
prejk priti postati dolgočasno / zoprno come across, take advantage of
prejzlin drobtine (krušne) small pieces
preklit predsoba hall
prelo (-a) razporek pri hlačah pants fly, zipper
preša (-e) stiskalnica (za grozdje in sadje) wine press
prešteti (-en) 1. prebrati, 2. s štetjem ugotoviti število česa count
prignoti se (-en) skloniti se lean
prijloč držaj, ročaj handle
prilika (-e) priložnost opportunity
pripaliti si (nekaj) prižgati si (nekaj) light up
prištüjlite se prisesti se sit yourself down
prlé prej before
probati (-n) poizkusiti try
prpa (-e) strahopetec scared, coward
pruh kila cramp, stitch
pruslek brezrokavnik, obleka za pod plašč vest
pucati (-n) čistiti, pospravljati clean
püjkša puška rifle
püjtra vrč z ozkim grlom pitcher with a narrow neck
püklavi grbav hunchback, crooked
pumprda trobenta tuba
pun kufer zadosti full luggage, more than enough
punčok čevelj shoes
punčuk (-i) čevelj shoes
punčuli čevlji shoes
puniti (-n) polniti fill
pünjava velika pletena lanena zaščitno pregrinjalo, ki se uporablja pri žetvi fill up
puno veliko full
purdi slabšalno v jeziku mladih: Rom fart
püšpek (-i) škof bishop
püta brenta ???
puter maslo butter
rabundija burgola
rafunk dimnik chimney
rafunkejraš dimnikar chimney sweep
rajši raje be better
rajsnejdlin (-i) risalni žebljiček push pin
rascotati (-n) povsem opijaniti; raztrgati (fig.) tear
rasje vile ???
rasoje Vile (za "zmetavati") pitch fork
rasoji senene vile ???
rašoška (-e) vilica fork
rasuje RASUJE POMENI V SLOV. VILE pitch fork
rašuška vilica fork
razküriti (-n) razjeziti angry
razturati najbolje se izkazati demostrate the best
rebica bluza blouse
reca raca duck
redlin štedilnik cooker, stove
redno zelo very
regetati se (-čen) smejati se laugh
rejč (-i) beseda word
rejtaš zavitek (pecivo); povalnik strudel, burek, filo pastry
reklin suknjič jacket
rel macesen ???
remen pas za hlače belt
remenka (-e) pirh, pisanka easter egg
repinclin motovilec lettuce
rešpetejr daljnogled binoculars
rezati tepsti (nekoga) / pretepati se / pretepsti (nekoga) cut
rijtar, rihtar (-i) župan priest
riktati (si) (-n si) urejati (si) ???
ringl uhan earring
risáli binkošti Pentacost
robača srajca shirt
rogatati (-čen) (za)doneti make noise, rumble
röpiti kašlati cough
ror dimnik chimney
roštilj Gril, žar grill
roštilj (-i) raženj, gril grill
roštiljati (-n) peči na ražnju grill
rouraš dimnikar chimney sweep
rucag nahrbtnik ruck sack, back pack
rufnoti / rufniti (-en) v jeziku mladih: telefonirati call on the phone
rugzak (-i) nahrbtnik ruck sack, back pack
rušiti knock down a building
ružiti ropotati make noise
rzati se (-n) smejati se laugh
rđzajca rja rust
s kec od kod from where
saga vonj odor
sagati (nekoga) strašiti (nekoga) scare, threaten
šajtrge talige, samokolnica wheel barrel
sakačĂ­ca kuharica; gospodinja cook, female chef
saki vsak all
sakši vsak all
šalapka Šalapka je moška kapa,ki ima naprej šult ščitnik,za oči cap with visor
šalata (-e) solata salad
šaltati (-n) vklopiti turn on
šaltavati (-n/len) preklapljati (TV) change channel
šamar zaušnica, klofuta slap
šamel milk bench, small bench
šamrle pručka, majhen stolček milk bench, small bench
šamrlin pručka, majhna nizka klop milk bench, small bench
san sem I
šanec (-ci) jarek trench
šanjec obcestni jarek trench
šank (-i) točilni pult bar counter
šankrejt 1. WC školjka, 2. stranišče washroom
saobati (-n) sesati (s sesalnikom) ???
šapka (-e) čepica bonnet
šarkan (-i) stvor; zmaj creature
saronde najem, dati v najem rent
šarvejdi (-ji) blatnik mud guard, mud flap
šator (-i) šotor tent
sausid sosed neighbour
scalina seč, urin urine
ščava pomije swill
Ščegetati ®GEčKATI
scena (medmet) v jeziku mladih: odlično, super really nice
scenski v jeziku mladih: zelo dober (glej tudi: scena) really nice
ščeti (-n) hoteti, želeti go
ščiget (-i) mesto, kjer je nekdo ščegetljiv town
ščigetati (-n) ščegetati ????
ščipek vrtnica rose
ščuknoti (-en) (o)švrkniti (koga) suck back, drink
ščulavati se ošejati se, počasi iti walk slowly
se 1. vse, 2. pomožni glagol, 3. sem all, already
seča (-e) živa meja hedge
sefele razne stvari all sorts of stuff
šefica zajemalka ladle
segli vseeno however
segnoti (-en) 1. seči, 2. udariti nekoga punch
sejnje (-a) sejem fair
sejri siv gray
sekati / nasekati tepsti / pretepsti chop
sekejrati se skrbeti worry
semleti (-elen) zmleti grind
šenkati (-n) darovati give for free, gift
šenki zastonj( glej tudi: zašenki) for free
šerblin (-i) kahlica (nočna posoda) pee pot
šetati se sprehajati se stroll
sfaliti zmanjkati emptied, run out of something
sfrizejrani 1. postrižen, 2. predelan (na boljše) fixed, repair
sfrizejrati (-n) 1. postriči, 2. predelati (na boljše) repaired
šiba branch, whip
šibica (-e) vžigalica matches
šift (i) ladja ship
sigdar vedno always
SIKIĹ INA RECESIJA recession
šinfate nekoga ali nekaj ogovarjati. bad-mouth someone
šinj (-i) tračnica railroad rail
sinjavati se (-n) prerivati se get pushed around in a crowd
šinjek (-i) vrat, tilnik neck
siraoče, siroče revček, sirota poor person, someone to be pitied
sirotka rumeno zelenkasta tekočina, ki ostane po izločitvi sirnine iz mleka whey
skalijšati se pasti v mlako in se premočiti; valjati se v umazaniji (npr. pri prašičkih) slippery, slide
škalisko spolzko fixed, repair
škaliti drseti, spodrsavati slide
SkĂĽntika Podobno kot frcafela ????
skapčati ugotoviti finish
škarniclin (-i) papirnata vrečka paper bag
škatula (-e) šatulja box
skauz 1. vedno, zmeraj; 2. skozi always
skeljeni pijan drunk
šker orodje tools
sklačiti (-n) pritisniti press, push
sklejca (-e) skodela cup
šklisko (pridevnik) spolzko slippery
škrabati (se) praskati (se) scratch
škrepa kapa cap
škrtlaš skopuh miser
škrtovinjek narcisa daffodil
škujfka kornet za sladoled ice cream cone
skup spadniti omedleti faint
šlafruk kopalni plašč ????
slaoki suh (telesna postava) skinny, slim
šlapslin natikač loafers
Šlar povoj bandage
šlatati Otipavati, prijemati stroke, pet
šlauf cev hose
sledi pozneje later
sledkar pozneje later
šleferka zajemalka scoop
šlem (-i) čelada ?????
šlingaten pentljast looping
šlingaten slim
smečeni neumen stupid, crazy
smejsti se (-ten se) spreti se taken
smeknoti (-en) zabosti nekoga hit
smetnjača smetišnica ?????
šmizo (-ji) ki se oblači preveč mladostniško-elegantno in to kaže v javnosti (tudi: šminker) ????
Smrdüga človek, ki zaudarja smelly man
šmriklec drugo ime za drobnjak snotty nose kid
smudati se (-n se) delati se čustveno prizadetega emotionally affected work
šniclin (-i) zrezek schnitzel, breaded cutlet
snočkar sinoči last night
šnofati (-n) vohati sniff
söča živa meja hedge
soja drog drug
soldak (-i) vojak soldier
somar (-i) neumnež jack ass
sončna uprava posmehljiva fraza ????
šopanca v jeziku mladih: skupno ime nekaterim glasbenim zvrstem, katerim skupno je elektronsko izvajanje glasbe ????
šopati (-n) 1. plesati na elektronsko glasbo, 2. vrteti elektronsko glasbo, 3. prestopiti prag zmogljivosti in nadaljevati trenutno dejavnost ????
šopati (-n) stuff
šoštar (-i) čevljar shoemaker
spadnoti (-en) pasti fall down
špagovina Tanka plastična vrv, ki se večinoma uporablja na kmetijah. plastic container
špajza shramba pantry
spakivati umoriti, kill
šparat štedilnik stove
šparati (-n) varčevati save
sparina sopara humidity
špej slanina špek, cured pork belly bacon
špejbomba (-e) slabšalno: zelo debela oseba obese person
spejvati péti sing
spezdeti se prdniti fart
spica vĹľigalica match
špica(e) vžigalica(e) match
špicigar cigaret cigarette
špil 1. igra, 2. igranje, glasbeni nastop game, playing
špilika (-e) igračka toy
špitau bolnišnica hospital
spizdite 1. ukrasti; 2. zbežati flee
splavišče jarek ob cesti, napolnjen z vodo pot hole filled with water
spoštükati se (-n spreti se spent
špot sramota shame
spotrejti (-teren) 1. zlomiti, 2. nekoga pretepsti break
špricer (-i) vino z mineralno vodo ali sodavico spritzer, wine and mineral water
sprtolejt poletje summer
šprudlin mešalec whisk
Špuleta okenska polica cooking spoon
šrajf (-i) vijak screw
šrajfncejger (-i) izvijač screwdriver
srakica (-e) srajca small shirt
šraklin grebljica fire poker
sranje (vulg.) preneseni pomen: sreča in shit
srmak reven človek mentally disabled person
štacija (-e) litanija station of the cross
štala (-e) 1. hlev, 2. zelo težek psihofizični napor stall
štamperlin 0,03 litra shot glass
štamprli (-ji) kozarček za pitje žganja (0,03 l); tudi prostorninska mera: 0,3 decilitra (šilce) shot glass
štanga (-e) (železni) drog iron rod
štanjkul premog coal
staplati (-n) stopati step lightly, nimbly
stariške starejši elders
šteker stikalo, električno; vtičnica electric plug
štemplati (-n) dati pečat, ožigosati stamp with ink
štemplin (-i) pečat, žig seal, stamp
štenkati (-n) nadlegovati, gnjaviti harassment
šterc hlapec servant
šteri kateri some
šteti (-n) 1. brati, 2. ugotavljati število česa read
stirati (-n) odgnati to push back
sto miza table
što kdo who
sto vragaof sto vragov 100 devils
štöl, štol ogrodje frame
stolec (stouca) stol chair
štölt ohišje house
štompanek postelja bed
stopáj korak step
štorija (-e) zgodba story
štos šala, potegavščina hoax
stounica namizni prt tablecloth
štraf (-i) kazen penalty
streja (-e) streha roof
strejti zlomiti break
štreka (-e) pot; odsek poti path
štrglajca (-e) strigalica earwig
štriglajca striga shear
štrijati (-n) pleskati ????
štrik (-i) vrv string
štrikaš pulover sweater
štrk (-i) 1. štorklja, 2. značilen skok v vodo tako stork
strliti (-n) 1. ustreliti, 2. udariti nekoga shoot
Strliti si Na hitro spiti pijačo (ponavadi alkoholno) shoot back a drink
stručko mojster, ekspert master, expert
štrumfli nogavice socks
štrumpantlin podvezica za nogavice ????
stuba (-e) stopnica step
štücati (-n) kolcati argue
stuček Olupljen koruzni storž. corn cob
štükati se (-n se prepirati se argue
štuplin zamašek dirty person
stürenec vodnjak fountain
šubgare Lesena samokolniica wooden wheelbarrow
šugtivati se šušljati se, razvedeti se know
šujster čevljar shoemaker
šuma (-e) gozd woods, forest
sumič komar mosquito
šumski 1. gozdni, 2. neumen crazy
šupa (-e) stuff
šupa (-e) lopa shed
šürki širok wide
šuškivati (-n) šepetati whisper
svaditi nekoga jeziti nekoga hold a grudge
svaditi se (-n) spreti se (glej tudi: smejsti se, štükati se) get mad with someone
švajstiti ne imeti miru, hitro se premikati sem in tja, otrok švajsti po sobi make mad
svedok (-i) priča witness
švercati (-n) tihotapiti to smuggle
svetek (-ki) sveti praznik holy holiday
svetešnji svečan dressy
švicati (-n) 1. potiti se, 2. imeti velik napor sweat
ta njani (-o,-njati) Zapuščen, zapuščeno leave, abandon
ta spadnoti (-en) 1. pasti v nezavest, 2. vzklik, ogorčenje ali presenečenje: Ka ta spadneš! fall down
ta vdariti (-n) povoziti knock down, hit
taca pladenj tray
tačas 1. medtem, 2. v frazi: do tačas (do takrat) until
taclin pladenj tray
talati (-n) deliti divide
talička (-e) majhna samokolnica za prevažanje slame small wheelbarrow
talige samokolnica; tragač je iz lesenih desk wheelbarrow
talinga darilo izraz se je uporabljal pri domačih kolinah, ko je gospodinja mesaru dala talingo kot plačilo za opravljeno delo. tip
tanač (-i) nasvet lesson
tanjer / taler (-i) krožnik plate
taška torba purse
taur dihur skunk
tejglin loncek, v katerega sadimo roze flower pot
telebnoti (-nen) pasti hit
Telica še ne zabrejana krava calf
telige samokolnica wheelbarrow
tenjer krožnik plate
tenks v jeziku mladih: hvala thanks
tér (-i) gaz (snežni) footprint
tikef (-ve) 1. buča, 2. glava pumpkin
tintara glava head
tirati (-n) poditi chase
tiščati si (-in) stiskati si press, squeeze
tišlar mizar, tesar carpenter
točkar malo prej before
toga tega this
tor dihur shunk
törn (-i) zvonik (cerkveni) bell
törnok zelo,fejst very
tošlin (-i) denarnica wallet
totalka zelo very
tour dihur skunk
touvaj tat, zmikavt thief
traclin trak string
tragač samokolnica wheelbarrow
trajtar lijak (kot konkreten predmet za nalivanje tekočin skozi ozke odprtine) funnel
trbej treba must, have to
tresniti udariti nekoga smack someone
trga gate Fraza: odlična stvar ????
trga pante Fraza: odlična stvar ????
trgati tear
trifrtale tričetrt three quarters
trnac podstenje ?????
trnok res, zares true
trouštati (-n) tolažiti complain
tŕšče tŕsje (več trsov, trsi; vinograd) grapevine
trücati (-n) siliti, pregovarjati force
trufiti (-n) zadeti luck out, lucky
tukaj (glej tudi: eti) here
tüčen debelušen fat, plump
tüčno mast / tolst (na mesu) fat, lard
tukač Orodje za zbijanje zemlje soil compactor
turba torba purse
tutarca (-e) klepetulja; čenča; ženska, ki rada veliko govori person who gossips
tüu tiho be quiet
ubitačno 1. zelo (v negativnem smislu), 2. totalno 'odštekan' (npr. koncert, žurka, pijača ipd.) totally freaky
uborke Kumarice. cucumber
uca (-e) ulica street
ugurka kumara cucumber
ujckanca gugalnica swing
ujckati gugati to swing
üjdi preluknjani perforated, pierced, has a hole
üjdo preluknjano perforated, pierced, has a hole
üjdo (pridevnik) preluknjano, luknjasto perforated, pierced, has a hole
un pa una liter pa slatina him and her
uncvut narcisa daffoldil
unej neka (ne)določena stvar determined person
urnebes neurje; tudi obče vznemirjenje ( "frka" ) storm
utrujati (nekoga) nadlegovati harrassment
vacalejg ruta head scarf
vači / ovačik drugače otherwise, other
vaga (-e) tehtnica weigh scale
vagati (-n) tehtati to weigh
valati (si) (-n) 1. veljati, 2. odpovedati complement oneself
valda seveda for sure
vankiš (-i) vzglavnik pillow
Vankišnica prevleka za vzglavnik pillow case
varaš (-i) mesto town
varaški mestni city
vaservaga vodna tehtnica (libela) water level
vasnica (-e) kraj region
vciplavati cepiti vaccinate
vdilđzek vzdolž along
vednako ravno, naprej straight, ahead
vejpa / vej saj because
vekerca budilka alarm clock
vekivečen večen evening
vezéč Listavec (verjetno križanec) z zelo zasukanim deblom. Pomen ni znan. relevance not known
vgašüvati (-an) ugašati extinguished
vgesti (vgen) ugrizti (glej glagol: gesti) bite
vgojno zjutraj in the morning
vguniti (-n) uganiti guess
vgunjavati (-an/-len) ugibati guessing
viditi se (nekomi) dopasti se (nekomu) visit someone
vijača smetišnica oz.manjša lopatka za pobiranje smeti uporabla se predvsem na ravenskem koncu dust, dirt
vilica ulica street
viršlin (-i) hrenovka hot dog
vleteti ostro zaviti, navadno v ovinku sharp turn
vnüča krpa, ki se je v preteklosti uporabljala namesto nogavic; leg warmers
vnüče nogavice stockings
ven out
vö (si) zaprati izprati (si) wash out
vö gučati (-in) izdati, prišepetavati talk out loud
vö metati (-čen) bruhati, vomitirati throw up
vö povedati (-n) izdati na skrivaj (informacijo) give up secrets
vö se metati (-čen bahati se throw out
vö se pokazati (-ž izkazati se show
vö se razmiti z neko poznavati, obvladovati nekaj discern
vö si zmišlavati izmišljevati si dream up
vö si zmisliti (-n) izmisliti si think
vö skübsti (-en) (iz)puliti pull out
vö zopitati (-n) izprašati interview
vogri madžari Hungarian
vogrin madzar Hungarian
vöni zunaj outside
vonkeš vzglavnik pillow
vöra (-e) ura hour
vöronavok verouk Sunday School
vouže vrv; rope
vozger smrkelj snot
vözobrnjeni čudaški (slabšalno) wacky
vračiti zdraviti, negovati become healthy, cured
vran alkoholna pijaÄŤa iz belega vina in rumene Ore ("svetli bambus") sherry
vrastvo zdravilo, medikament, sredstvo proti bolečinam in boleznim medicine
vratnijce Meja med dvema njivama border between fields
vrglo (me je) / vse me je vrglo presenetilo, šokiralo (me je) surprise
vrkar zgoraj above
vrli priden well behaved, good
vrtina (-e) vodni izvir spring water
vrtinja gospodinja lady of the house
vrvati (-an/-len) verjeti believe
vse vrejde vse vredu all in order
vugibati (-an/-len) upogibati bend
vugnote zviti, upogniti worry
vugnoti (-en) upogniti twist
vüja uho ear
vüjec (vüjček) ujec, mamin brat mother's brother
vüjo (množ.: vüja) uho ear
vujška pokonci higher
vujti (-den) pobegniti escape
vuk (-i) volk wolf
vukeči volčji wolf's
vunjati (-n) smrdeti smell
vütro jutri tomorrow
vüva vidva you guys
vüve vidve you guys
vuzen velika noč Easter
vüzenj velika noč Easter
vužgati (se) (-en) 1. udariti, 2. vneti se, 3. vključiti, 4. vklopiti set on fire
vuzgrijva šmrklava snotty nosed girl
zabačeni v neurejenem, zapuščenem stanju messed up
zabádaf zaman in vain
zabajati nekaj ne narediti prav oz. tako kot je treba complete incorrectly, wrong
zabil zaseka lard
žačka (-e) vrečka sack
začnoti (se) (-en) začeti (se) start
zacügnoti obviseti nekje hang something
zadav ara, zadatek goal
zaden / zagen zadnji last
zafrik prežganje roux
zafüjčkate whistle
zafüjkate zarositi se npr. okna v avtomobilu fog
žaganca žagovina sawdust
žajfa (-e) milo soap
žajfati (-n) (na)militi soap down
zajtra zjutraj (glej tudi; vgojno) tomorrow
zakoj zakaj why
zakon v jeziku mladih: odlična, najboljša stvar law
zaletejni zaletav crashed
zamazani umazan dirty
zamotano zapleteno, zasukano crooked, twisted
zanč zadnjič (v smislu: nazadnje) just
zaprejti zaprt close
žarko pikantno, močno (po okusu) hot, spicy
zasagani prestrašen frightened
zasagati se prestrašiti se frightened by
zašaltati (-an) vklopiti, vključiti turn
zašenki zastonj (glej tudi: šenki) free
zašnofani umazan dirty
zatepsti izgubiti waste, throw away
zavec (-ci) zajec rabbit
zavolo zaradi because
zazranek (-ki) jutro tomorrow
zbluženi dolgočasen in/ali slabe kvalitete poor quality
zbuniti se (-in) pritožiti se confuse yourself
zdati se (-n) poročiti se give yourself
zdavanjska (-e) žena woman
zdgnoti segniti, splesneti pick up
zdignoti dvigniti, premakniti z nižjega mesta, položaja na višjega pick up
zdüja Ideja, povod. idea
žegen (-ni) blagoslov blessing
žegnati (-an) blagosloviti to bless
žekec jopa sweatshirt
žerbe žrebe ????
žežgati (-en) udariti burn
zglancati zdrgniti, da se bo svetilo, npr. čevlje polish
zgučati se (-n) dogovoriti se agreement
zgvantani elegantno oblečen well dressed
zibzar zadrga, tudi fršlus zip
žitek (-ki) življenje livelihood
život življenje life
žlata sorodniki relative
žleberca plundra ?????
žluborca brozga, umazana gosta snov dirt
zlüftati (-n) zgrešiti air out
zlüjski prhljaj dandruff
žmaj okus taste
zmantrani utrujen (glej tudi: dojbujti) weary, tired
zmaučaj maslo butter
zmejs 1. vmes, 2. zmes in between
žmetno težko, zateženo heavy
žmigavec (-ci) smernik na motornem vozilu engine
žmirikati (-n) mežikati blinking
zmoučaj maslo butter
žmujliti jesti nekaj z odporon force
znati (-n) 1. vedeti, 2. znati know
žnjaviti gristi, zavlačevati leave
žnjora vrvica oz. vezalka wire, cable
žnjoura (-e) vrvica wire, cable
zoklen, zoklne nogavica, nogavice socks
zokni nogavice socks
zouniki Kvašeno testo z repnim nadevom (pita) pita bread
žrd Naprava s katero so ma kmečkih vozovih stisnili in utrdili seno ali slamo, da ni popadala z voza. Dolgo, tanjše in oguljeno drevesno deblo, običajno iz borovine. ????
zriktati (si) (-n si) urediti (si) ????
žuč žolč gall bladder
žujca (-e) žolica, hladetina head cheese, gelatin
žül (-i) žulj callus
župa (-e) juha soup
žuti rumen yellow
zvati (zoven) klicati call
žverca Mazilo za različne dele kmetijskih strojev grease